Depositumskonto

Dersom du som medlem skal leie bolig og utleier krever depositum, ordner KTPS dette for deg. Vi oppretter sperret konto i leietagers navn, men det kreves underskrift fra både utleier og leietaker for opprettelse, uttak eller opphør av kontoen.

 Last ned skjema for depositumskonto her

Lån til depositum

KTPS kan yte lån til depositum som ordinært utlån uten pant. Fyll ut elektronisk lånesøknad for å sende søknad.

Alle priser er oppgitt i vår prisliste.

 

 

Har du spørsmål eller behov for råd og veiledning i forbindelse med depositum eller låneopptak, er du velkommen til å kontakte en av våre saksbehandlere på tlf 22 93 66 90

Kollektivtrafikkens Personellservice, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf. 22 93 66 90     Fax 22 93 66 99     E-post post@ktps.no

Se oss på facebook

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).