Kollektivtrafikkens Personellservice

 

Kollektivtrafikkens Personellservice («KTPS») er et interessekontor for alle som er ansatt i selskaper som har virksomhet innen kollektivtrafikken. Virksomheten i KTPS drives som en forening hvor medlemmene er de ansatte som arbeider i trafikkselskaper som leverer kollektivtjenester og er tilknyttet KTPS. De ansatte er ikke automatisk medlem i KTPS, men den enkelte avgjør selv om man vil søke om medlemskap.

KTPS ble etablert allerede i 1952. Vi har i dag mer enn 2.300 medlemmer og er en del av Personellservice-gruppen («PS») som totalt har mer enn 80.000 medlemmer.
De andre medlemmene i PS-gruppen er interessekontorer i kommune og stat. Sammen er vi sterke når det forhandles om fordeler for våre medlemmer. Er ditt arbeidssted med i KTPS kan du som ansatt selv søke om medlemskap.

KTPS sitt mål er å gi medlemmene gode betingelser på innskudd og utlån, samtidig som vi fremforhandler fordelaktige rabattavtaler til medlemmene på andre produkter som forsikring, bensinkort etc. KTPS har følgende produktområder som kun er tilgjengelig for våre medlemmer: 

 •  Sparing til særdeles fordelaktig rente
 •  Forbrukslån og andre låneprodukter
 •  Nettbankløsning
 •  Betalingsformidling
 •  Rabattordninger på forsikringer i if og Sparebank1
 •  Bensinkort med rabatt per fylte liter


Søknad om medlemskap må skje skriftlig til KTPS på særskilt søknadskjema. Det påløper ingen behandlingsavgift eller årlig kontingent.

 

Organisasjon

Sentralbord: 22 93 66 90 Telefaks: 22 93 66 99

Daglig leder: Christian Willoch
Medlemsrådgiver: Gro Vollaløkken 
Medlemsrådgiver: Julius S. Birkeland

 • Styreleder: Marianne Slinde 
 • Styremedlem: Sølvi Gaalaas
 • Styremedlem: Per Arne Nicolaysen
 • Styremedlem: Ole-Anders Tangen
 • Varamedlem: Glenn-Ivar Gaalaas

 

 

 

Gjeldende vedtekter for KTPS

KTPS vedtekter

Årsmøte 2019

Signert protokoll

Årsberetning og regnskap 2018

Årsberetning og regnskap 2018, behandlet på årsmøte 24. april 2019

Årsberetning og regnskap 2018

Årsmøte 2018

Signert protokoll

Årsberetning og regnskap 2017

Årsberetning og regnskap 2017, behandlet på årsmøte 24. april 2018

Årsberetning og regnskap 2017

Årsmøte 2017

Signert protokoll

Årsrapport 2016

Årsrapport 2016, behandlet på årsmøte 5. april 2017

Årsrapport 2016

Årsmøte 2016

Signert protokoll

Årsrapport 2015

Årsrapport 2015, behandlet på årsmøte 15. mars 2016

Årsrapport 2015

Årsmøte 2015

Signert protokoll

Årsrapport 2014

Årsrapport 2014, behandlet på årsmøtet 17. mars 2015
Årsrapport KTPS 2014
 

Årsrapport 2013

Årsregnskap 2013, vedtatt av årsmøtet 29. april 2014
Årsrapport KTPS 2013

 

Forvaltningen av innskudd

Forvaltningen av KTPS's midler skal skje ved investeringer i aksjer, obligasjoner eller andre finansielle instrumenter utstedt av et utvalg av veletablerte selskaper. For ytterligere informasjon av forvaltningen, se vedlagte retningslinjer.
Retningslinjer for forvaltning i KTPS

Kollektivtrafikkens Personellservice, Postboks 9337 Grønland, 0135 Oslo

Tlf. 22 93 66 90     Fax 22 93 66 99     E-post post@ktps.no

Se oss på facebook

Vi bruker cookies (informasjonskapsler).