Gå til innholdet

Lån

Trenger du penger til nye prosjekter eller ønsker du å refinansiere dyre smålån? KTPS tilbyr lån til ulike formål.

Det kreves fast ansettelse i et av medlemsforetakene for å søke lån. Personellservice kan, hvis vi finner det nødvendig, kreve kausjon eller annen sikkerhet. Ved lån kreves dokumentasjon av inntekter og kostnader i form av skattemelding, lønnslipp og utskrift fra gjeldsregisteret.

Forskuddslån
Lån opp til kr. 5.000,-. Hele beløpet tilbakebetales via lønnstrekk neste mulige måned. Det behøves kun lønnslipp og at du ikke har betalingsanmerkninger. Det blir ikke belastet renter eller gebyrer på lånet,- Tilbudet kan ikke benyttes oftere enn 3 ganger innenfor en 12 måneders periode.

Ordinære lån uten sikkerhet inntil NOK 250.000
Størrelsen på lånet som innvilges vil være avhengig av din økonomiske situasjon. Det lages en individuell nedbetalingsplan som tilpasses medlemmets økonomi. Maksimal nedbetalingstid er 5 år.

Lån med sikkerhet i bolig inntil NOK 1.000.000
Ved søknad om lån med sikkerhet i bolig må verdivurdering/takst av nyere dato vedlegges søknaden. Maksimal nedbetalingstid er 15 år.

Lånesøknad på nett
Fyll inn og send inn via nettsiden.

Klikk her for å få innsyn i egne opplysninger Gjeldsregisteret

Generelt
Den enkelte låntager er selv ansvarlig for at de avtalte terminene betales til rett tid. Misligholdelse medfører strafferente og purregebyr.Vi minner om at det er medlemmenes sparepenger vi låner ut. Det er derfor dine kollegaer det går utover dersom du ikke gjør opp for deg.Administrasjon og service koster. KTPS forsøker å holde et lavt kostnadsnivå. Du kan bidra ved å fremstille dine behov på en rask, grei og enkel måte.Er det produkter du savner - eller andre forhold du ønsker deg annerledes, tar vi svært gjerne imot slike innspill.Kollektivtrafikkens Personellservice gjør oppmerksom på at vi ikke er tilknyttet noe eksternt sikringsfond. Medlemmenes innskudd er trygget bl.a. gjennom vår egenkapital.Det vises til egen prisliste.