Gå til innholdet

Lånekalkulator

Beregningen er veiledende, og skal ikke betraktes som bindende lånetilbud.

Konkret lånetilbud fås ved henvendelse til Kollektivtrafikkens Personellservice.

Fyll ut feltene nedenfor (flytt med TAB eller musepeker):
NB! Bruk punktum som separasjonstegn (eks 10.5)

  • Rentesats, % pro anno
  • Ønsket løpetid lån, antall år
  • Ønsket lånebeløp, kroner
  • Månedsbetaling (avdrag og rente), kroner
  • Total rentekostnad for hele lånet. kroner