Stor Oslo

Booking

Skriv medlemsnummer/lønnsnummer og ønsket leieperiode i beskjedfeltet.

NB! for booking må du være medlem, dersom du ikke er medlem kan innmeldingsskjema fylles ut her