Gå til innholdet

Kollektivtrafikkens Personellservice

Kollektivtrafikkens Personellservice («KTPS») er et interessekontor for alle som er ansatt i selskaper som har virksomhet innen kollektivtrafikken. Virksomheten i KTPS drives som en forening hvor medlemmene er de ansatte som arbeider i trafikkselskaper som leverer kollektivtjenester og er tilknyttet KTPS. De ansatte er ikke automatisk medlem i KTPS, men den enkelte avgjør selv om man vil søke om medlemskap.

KTPS ble etablert allerede i 1952. Vi har i dag mer enn 2.300 medlemmer og er en del av Personellservice-gruppen («PS») som totalt har mer enn 80.000 medlemmer.
De andre medlemmene i PS-gruppen er interessekontorer i kommune og stat. Sammen er vi sterke når det forhandles om fordeler for våre medlemmer. Er ditt arbeidssted med i KTPS kan du som ansatt selv søke om medlemskap.

KTPS sitt mål er å gi medlemmene gode betingelser på innskudd og utlån, samtidig som vi fremforhandler fordelaktige rabattavtaler til medlemmene på andre produkter som forsikring, bensinkort etc. KTPS har følgende produktområder som kun er tilgjengelig for våre medlemmer: 

  • Sparing til særdeles fordelaktig rente
  • Forbrukslån og andre låneprodukter
  • Nettbankløsning
  • Betalingsformidling
  • Rabattordninger på forsikringer i if og Sparebank1
  • Bensinkort med rabatt per fylte liter

Søknad om medlemskap må skje skriftlig til KTPS på særskilt søknadskjema. Det påløper ingen behandlingsavgift eller årlig kontingent.